מספר טלפון


5525550 - 03 מרכוס ברוך
5525551 - 03 קידר שלמה
5525552 - 03 לצת דויד
5525553 - 03 בן דוד אילן
5525554 - 03 נסקובסקי לאוניד
5525557 - 03 בן מיור חיים ורות
5525558 - 03 גודריק דניאלה
5525559 - 03 בר דבי