מספר טלפון


5525570 - 03 גלסברג דניאלה
5525571 - 03 דסה אבבה
5525572 - 03 אלישע מרים ומאיר
5525573 - 03 סעדה איציק
5525574 - 03 יצחקי טובה
5525575 - 03 שלו לאה וברוך
5525576 - 03 אלגזי ליליאן
5525577 - 03 אליהו טלי
5525578 - 03 אלגזי ליליאן
5525579 - 03 שחר אבישי ודיאנה