מספר טלפון


5525790 - 03 חייקין דוד
5525792 - 03 קורנסטר (ישראל (אברהם
5525793 - 03 פרנקו שושנה
5525794 - 03 שמואלי יוסף
5525795 - 03 כהן גאולה
5525796 - 03 מנפרד אלברט
5525797 - 03 נר גאון אילנית
5525798 - 03 נהרדע אסתר ואברהם
5525799 - 03 נח שאול גרפיקאי וצייר ובת שבע