מספר טלפון


5525880 - 03 מכבי שהנאז
5525881 - 03 כהן שושנה ואורי
5525882 - 03 זינגרמן פאינה וויקטור
5525883 - 03 קגנוביץ סימיון
5525884 - 03 גרטמן חוה
5525885 - 03 סבטלנה קוגן
5525886 - 03 שהינו אריאל
5525888 - 03 נתן אילן