מספר טלפון


5525901 - 03 מריל מיכאל
5525902 - 03 גטרייר יוסף ונעמי
5525903 - 03 קגנסקי ורה
5525904 - 03 קלדרון שרה
5525905 - 03 מיטרני שמעון וסולטנה
5525906 - 03 גוזלסש יצחק
5525907 - 03 וייסמן פיודור
5525908 - 03 גוילי אורי