מספר טלפון


5525931 - 03 סיני משה ומרי
5525932 - 03 טטרודי דר מרים
5525933 - 03 יעקבי יעקב וחפציבה
5525934 - 03 רבה שרה
5525936 - 03 מלמה רמי
5525937 - 03 קמר מנשה ורחל
5525938 - 03 שמעיה אפרים
5525939 - 03 כהן הויזנר) רויטל)