מספר טלפון


5530001 - 03 הדדי צפורה ושאול
5530002 - 03 סעדון עמנואלה ויצחק
5530003 - 03 גולדברג פנינה
5530004 - 03 אוליבר רחמים
5530005 - 03 אייש אלון וסילבי
5530006 - 03 גוטשטיין לאה ואלי
5530007 - 03 ברודר עדי ורונית
5530008 - 03 אסולין דוד