מספר טלפון


5530060 - 03 שלם מאיר
5530061 - 03 שרוי דוד ועירית
5530062 - 03 זלמן שלום
5530063 - 03 גלוזמן ציפי ואלי
5530065 - 03 לוגסי דניאל
5530066 - 03 רודיק צילי
5530067 - 03 פיש עמוס
5530068 - 03 כהן יוסף ומירי
5530069 - 03 טרמין יוסף ושרה