מספר טלפון


5530101 - 03 טליאס יהודה
5530102 - 03 אלבוך אסתר
5530103 - 03 סויסה יעקב
5530104 - 03 סויסה חדוה ויעקב
5530105 - 03 עדי סיגלית ודוד
5530107 - 03 קלקלה גנט
5530108 - 03 דרמי אתי וירון