מספר טלפון


5530201 - 03 פז יעקוב וזיוה
5530203 - 03 ניניו מלכה ושלמה
5530204 - 03 קושניר אוה
5530205 - 03 איציקסון מינה
5530206 - 03 איבן סטרול שרית ורן
5530207 - 03 אשכנזי דוד
5530208 - 03 קאינוב ברטה