מספר טלפון


5530250 - 03 חיים יוסף וחנה
5530251 - 03 בלום מרים ומישל
5530252 - 03 בן הרוש אלישע
5530253 - 03 קלמי רינה וניסים
5530254 - 03 לוי חיים
5530255 - 03 חליוה אבי ורות תריסי אוסקר
5530256 - 03 מרי הלל
5530257 - 03 כנעני יניב
5530259 - 03 תשובה בנימין