מספר טלפון


5530421 - 03 סיני ברוך
5530422 - 03 מאיר חיים
5530424 - 03 אלוש יוסף ורבקה
5530425 - 03 בכר משה ודינה
5530426 - 03 מסלביץ אורית ושרון
5530427 - 03 מדלסי מוריס ושבה
5530428 - 03 ברגר מיכאל
5530429 - 03 הורן חנה ויוסף