מספר טלפון


5530501 - 03 אטי חווה ג'רסי
5530502 - 03 נתן בנימין
5530503 - 03 כדורי אורנה
5530504 - 03 סויסה יצחק
5530505 - 03 זולפין ציון
5530506 - 03 לוגסי טלי
5530507 - 03 בקרמן אירנה
5530508 - 03 נורית ויוסף לוי