מספר טלפון


5530510 - 03 מרים טודור
5530511 - 03 בלבוס יוסף ותקוה
5530512 - 03 אוחיון שלמה צבעי
5530513 - 03 רובינוב מירה
5530514 - 03 גיגי ג'קי
5530515 - 03 אופנת משה איבר בע"מ
5530516 - 03 ירחי יעקב ובת שבע
5530518 - 03 סידי אליהו וזיוה