מספר טלפון


5530580 - 03 ברוך אברהם ופני
5530582 - 03 מהרט אסרס
5530583 - 03 בר סוזי
5530584 - 03 מימון חיים ושמחה
5530586 - 03 למברגר בלה ושלמה
5530587 - 03 גבע איריס וחיים
5530588 - 03 זלוצובר אלה ואוסוולד
5530589 - 03 דודסון עמנואל