מספר טלפון


5530590 - 03 סבג רחל ויוסי
5530591 - 03 מנגד יוסי
5530593 - 03 קריאו כרמית ויהושע
5530594 - 03 שאול טלי
5530595 - 03 ברוסילובסקיה מירה
5530598 - 03 ישורון שרה ואברהם
5530599 - 03 צאיג רוני וצילה