מספר טלפון


5530710 - 03 יוסף דוד מור
5530712 - 03 זלוטין אולג
5530713 - 03 וולדמן צפורה
5530714 - 03 נגטולה מוסאי
5530715 - 03 אלייב עמנואל
5530716 - 03 דיסקו רוסו רוקח בני
5530718 - 03 רחמים מנשה ושושנה
5530719 - 03 אבוזמיל שולמית קרן