מספר טלפון


5530770 - 03 אלי גן שבתאי אלי
5530771 - 03 סויסה אשר אמה
5530772 - 03 נחום אהרון
5530773 - 03 הדדי אברהם וסינה מורים
5530774 - 03 רייך ישראל
5530775 - 03 דהאן יוסף
5530776 - 03 צרפתי מנחם
5530779 - 03 אטיה בכור מכשירי כתיבה וצעצועים