מספר טלפון


5530860 - 03 קוממי אופיר וסמדר
5530862 - 03 בסקדרניך אניסיה
5530863 - 03 יעקב מלכה
5530864 - 03 גרמן לריסה
5530865 - 03 ויינשטיין פתחיה
5530866 - 03 אוסיצב לריסה
5530867 - 03 שקיפטי אהרון
5530868 - 03 פורמן רוזה