מספר טלפון


5530901 - 03 קמחי טליה
5530902 - 03 נזרי מרסל
5530903 - 03 וישנבציקי בוריס
5530904 - 03 סהר חיים
5530905 - 03 אתגר דוד גל
5530906 - 03 נחמיאס מנחם
5530907 - 03 בלקוביץ חיים ופולה
5530908 - 03 ממון אביבה ונסים אלקטרוניקה