מספר טלפון


5530910 - 03 שמש פנינה ודניאל
5530912 - 03 עג'מי אליהו
5530913 - 03 פרייז פרידה ועזרא
5530915 - 03 ניפוסי גויה
5530916 - 03 כרמי קובי ופנינה
5530918 - 03 סופר שלמה ומירה
5530919 - 03 שניפליסקי אלקה