מספר טלפון


5530960 - 03 אהרון לאה
5530961 - 03 לוי כרמלה
5530962 - 03 גורג אברהם
5530964 - 03 קמלוב מרים
5530965 - 03 קירשנבוים אברהם
5530967 - 03 קורן מזל
5530968 - 03 בן מאיר פלומבו
5530969 - 03 יצחק מיכאל