מספר טלפון


5532110 - 03 ספוז'ניקוב גריה ומנה
5532112 - 03 טגנר זאב ואסתר
5532113 - 03 ספוז נין נדז'דה
5532114 - 03 שמלאשבילי שרה
5532116 - 03 בן עוזון משה
5532117 - 03 הגיאן בני וורד
5532118 - 03 אהובה בן ג'ויה
5532119 - 03 שלפק אירנה