מספר טלפון


5532130 - 03 לויאשוילי מרינה
5532131 - 03 "אשלים ביה"ס יסודי
5532131 - 03 אשלים יסודי
5532132 - 03 ריקוב ויטלי
5532133 - 03 זונד גלינה
5532136 - 03 גרבר פאיה
5532137 - 03 אסתר בן אביב
5532138 - 03 נברו משה ושושנה
5532139 - 03 שפושניקוב אוה