מספר טלפון


5532320 - 03 אדזיאשוילי סוליקן ומיכאל
5532321 - 03 מיה קליין
5532322 - 03 והבה כרמלה ואלברט
5532323 - 03 דרוזובסקי אלנה
5532324 - 03 סרוסי רחמים
5532325 - 03 טלבי אוסנת ויצחק
5532326 - 03 דיק נתן
5532327 - 03 יצחקוב שרה ודניאל
5532328 - 03 פילציקי חנן
5532329 - 03 מסיקה אלבר