מספר טלפון


5532330 - 03 קקון דוד
5532331 - 03 גוטמן קלאודיה
5532332 - 03 שיקוי דוד
5532333 - 03 קורן ישראלה
5532334 - 03 דסה אברהם ולילי
5532335 - 03 בר סלי
5532336 - 03 ברוך בתיה ושבתאי
5532337 - 03 פרבוזקין ארקדי
5532338 - 03 ז'ז'טי מרסיל
5532339 - 03 שוורצברג רונית ואהרון