מספר טלפון


5532671 - 03 פודולסקי אולג
5532673 - 03 ביטון מרטין
5532674 - 03 זבצקי משה
5532675 - 03 דואק עזרא
5532676 - 03 פרץ רחל
5532677 - 03 פרסי יהודה
5532678 - 03 גנון צלבי
5532679 - 03 טלפקס (פרי (פרידמן פרופ' יצחק וצפורה טלפקס