מספר טלפון


5532991 - 03 ז'דנובסקי איציק
5532992 - 03 אזולאי יעקב נגרות בנין
5532993 - 03 גלסברג שמואל והרמן
5532994 - 03 מליבנצוק ילנה וטרס
5532996 - 03 כהן רוני ומזל
5532997 - 03 ירון כרמלה ומרסל
5532998 - 03 בן חור ציון ושרה
5532999 - 03 אסקר אהרון