מספר טלפון


5550525 - 03 לב בריא פרו לייף
5550550 - 03 'פקס'
5550555 - 03 נוף ארנה
5550555 - 03 מרקיור סאן מלון
5550575 - 03 מרי מרכז רפואה ויופי
5550575 - 03 מרכז מרי מרכז רפואה ויופי
5550580 - 03 אל גאוצ'ו בת ים מלון מרקיור בן גוריון 99 פינת שי
5550600 - 03 ברון טורס בע"מ
5550611 - 03 (פקס) ברון טורס בע"מ