מספר טלפון


5577000 - 03 (פקס) סניף הירקון
5577108 - 03 שירות לקוחות
5577111 - 03 דלק מוטורס בע"מ מאזדה מוסך מרכזי
5577111 - 03 מזדה דלק מוטורס בע"מ מאזדה מוסך מרכזי
5577158 - 03 מוסך מרכזי
5577159 - 03 המרכזי המוס'
5577159 - 03 מוטורס בע"מ דלק
5577555 - 03 תדיראן תעשיות ישראל לאלקטרוניקה בע"מ מנהלה
5577764 - 03 יעד טל