מספר טלפון


5589580 - 03 קרצמן גרגורי
5589582 - 03 ארואטי דוד
5589583 - 03 קרצמן גרגורי
5589584 - 03 רוזה דוד
5589586 - 03 בצלאל אדוארד
5589587 - 03 הררי תיקי
5589588 - 03 קליין ניר