מספר טלפון


5589650 - 03 בצלאל יפה ומנשה
5589653 - 03 יעיש ורה
5589655 - 03 אפרתי חיים
5589656 - 03 להציל ילד
5589658 - 03 לוי שמואל
5589659 - 03 חיגרחט יורי