מספר טלפון


5589780 - 03 קורפל טל שמאים בע"מ
5589782 - 03 וקנין לי
5589783 - 03 פרנסיס יצחק
5589784 - 03 תימסיט מרים
5589788 - 03 קופר חיים
5589789 - 03 ישראל מוטי