מספר טלפון


5589820 - 03 קופטי לאה
5589821 - 03 בן משה יאיר
5589822 - 03 סעידיאן חנה
5589823 - 03 אליוביץ מזל
5589824 - 03 בן דוד מרדכי
5589825 - 03 אלישקוב תמרה
5589826 - 03 לוי לאה
5589826 - 03 (פקס) שלי טורס בע"מ
5589827 - 03 י בכר יצור מכני בע"מ
5589829 - 03 ביהרי משה