מספר טלפון


5604320 - 03 הורוביץ מאיר
5604323 - 03 סיני ראובן
5604325 - 03 רביע שלמה
5604326 - 03 פז חנה ועזריאל