מספר טלפון


5604671 - 03 המועצה הישראלית לצרכנות תל אביב והמרכז
5604671 - 03 המועצה לצרכנות המועצה הישראלית לצרכנות תל אביב והמרכ
5604675 - 03 מנחם גלבע
5604676 - 03 חי רן
5604677 - 03 תוכולי ענת
5604679 - 03 קורץ איילת