מספר טלפון


5604701 - 03 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל משרדים
5604706 - 03 רוברטס טובה
5604708 - 03 נח גלעד