מספר טלפון


5604760 - 03 השקעות כדאיות בע"מ
5604762 - 03 קהירי איציק
5604763 - 03 יצחק לרנר
5604766 - 03 דלית פק