מספר טלפון


5604820 - 03 הלוי שמעיה
5604821 - 03 העמותה להנחלת מורשת הצנחנים
5604824 - 03 וולפנר פלוריקה וטיבריו
5604825 - 03 שבירו מאיר
5604826 - 03 ברוכים ציון
5604829 - 03 כוחלני חבצלת