מספר טלפון


5604961 - 03 אלבי יעקב
5604962 - 03 פלקסר משה נחום
5604963 - 03 חסן אריה
5604965 - 03 שליסר חיים צבעים
5604968 - 03 הררי עובד
5604969 - 03 סדובסקי שדה ד"ר נחום אף אוזן וגרון