מספר טלפון


5607342 - 03 מאג קפה בע"מ
5607343 - 03 בונס בר מסעדה רמתי ערן
5607344 - 03 מטלון שלמה ויעקב חשבונאים ויועצי
5607345 - 03 בונס בר מסעדה רמתי ערן
5607347 - 03 "לפיד תובלה בינ"ל