מספר טלפון


5607571 - 03 די אי סי ניהול ומימון בע"מ
5607571 - 03 חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע"מ
5607577 - 03 חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע"מ