מספר טלפון


5607693 - 03 לוי הדס
5607694 - 03 יואב קרן
5607696 - 03 זלמן בע"מ חוטים וחבלים ירושלמי
5607698 - 03 קלינגר משה