מספר טלפון


5607794 - 03 אוייר דוד
5607797 - 03 דנרוז שיווק טקסטיל בע"מ