מספר טלפון


5607811 - 03 כל גומי" מוצרי גומי ופלסטיק
5607814 - 03 (פקס) מחלקה פרטית
5607817 - 03 לוי דורית
5607818 - 03 מחלקה פרטית
5607819 - 03 בן שחר שירה