מספר טלפון


5640202 - 03 איפירוטיקי ליינס 'סוכנים כלליים אלאלוף ושות
5640202 - 03 אלאלוף ושות' סוכני אוניות
5640610 - 03 סניף תא יפו
5640610 - 03 הפקוח על הבנקים
5640610 - 03 מנהל מלוות המדינה
5640888 - 03 חב' לביטוח בע"מ דולב
5640911 - 03 אלנבי איינשטין מרכז הדרכה
5640987 - 03 פקס) אלנבי) אלנבי איינשטין מרכז הדרכה