מספר טלפון


5648181 - 03 מוקד מנהלי תיקים
5648444 - 03 אוניקו בנק משכנתאות בע"מ
5648444 - 03 בנק אוניקו למשכנתאות
5648444 - 03 הסניף המרכזי
5648666 - 03 קסלמן שרותי ניהול בע"מ
5648667 - 03 (פקס) קסלמן שרותי ניהול בע"מ
5648770 - 03 קופרס אנד לייברנד דוולופמן
5648771 - 03 'פקס'
5648777 - 03 פיתוח עסקים בע"מ יעד
5648888 - 03 מוקד מוקד חברת החשמל לישראל