מספר טלפון


5651000 - 03 (ברינקס (ישראל בע"מ הנהלת החברה וסניף תא
5651111 - 03 דיזנהויז בע"מ מרכז הזמנות טלחו"ל
5651212 - 03 דיזנהויז נסיעות ותיירות בע"מ חייג
5651277 - 03 אקספרס טורס בע"מ סוכנות לתיירות ונסיעות
5651410 - 03 בית מעיא
5651515 - 03 ויסוצקי תעשיות ומסחר בע"מ
5651515 - 03 חברת תה ויסוצקי ושות' (ישראל) בע"מ
5651515 - 03 תה ויסוצקי ושות' (ישראל) בע"מ
5651717 - 03 אלודה בע"מ