מספר טלפון


5658054 - 03 'פקס'
5658203 - 03 חובבי הרדיו בישראל אגודת
5658433 - 03 מנהל הרשת
5658474 - 03 (תחנת שירות (לרכב בלבד לתיקונים והתקנת מכשירי קשר מיר
5658598 - 03 תל אביב
5658888 - 03 תל אביב