מספר טלפון


5682100 - 03 פי אר אי '1983' בע"מ אשרות
5682121 - 03 הלף ישראל בע"מ רוברט
5682200 - 03 לביא טיימטק בע"מ מחשבים
5682220 - 03 לביא טיימטק בע"מ מחשבים
5682222 - 03 אליהו שלמה
5682222 - 03 לביא טיימטק
5682222 - 03 לביא מחשבים